Skip to content
27/05/2012 / sinisa ilic

Picture by Other Means

Lecture performance
Gallery NOVA, showroom, Zagreb, symposium ‘Actionable Image’ by Badco.

http://sinisailic.blogspot.com/2012/03/picture-by-other-means.html

Advertisements
20/01/2011 / bojandjordjev

opšti vodič – audio i uputstvo / general guide – audio and instructions

PROLAZAK – AUDIO VODIČ ZA ČITANJE GRADA
scroll down for English version


Prolazak, kao deo projekta Opšti vodič kroz bilo šta što bilo ko poseduje ili gleda bilo gde koncipiran je kao audio vodič kroz Novi Sad. Zainteresovani izvođač ili izvođačica mogu preuzeti audio vodič i slediti ponuđenu putanju kroz grad. Pred mogućim izvođačima je kompiliran tekst, kombinacija teorijskih i izvedbenih tekstova, i ponuđenih punktova na mapi Novog Sada koji provociraju možda inertnog, ali računamo i zainteresovanog, izvođača ili izvođačicu, da ako ne baš izvedu javni čin, a ono bar budu svesni mogućnosti mikro promena i svog aktivnog kritičkog potencijala u eri društvene letargije.

>>

Preuzimanje audio vodiča (13,5 mb, snimak traje 18 minuta). Predviđene su tri startne pozicije za izvedbu performansa:
1. – Ako dolazite vozom u Novi Sad preuzmite ovaj dokument audio i/ili pdf
*startujte vodič po prelasku železničkog mosta
2. – Ako živite u Novom Sadu preuzmite ovaj dokument audio i/ili pdf
*startujte vodič po izasku iz stana
3.Ako se nalazite u galeriji SULUV preuzmite ovaj dokument audio i/ili pdf
*startujte vodič dok ste u galeriji

Audio vodič je organizovan po numerama. Predlažemo da se numere slušaju na ponuđenim lokacijama/pozicijama u gradu. Posle svake numere sledi najava sledeće pozicije. Tada treba zaustaviti vodič i na sledećoj lokaciji preći na sledeću numeru.
autori: Siniša Ilić i Bojan Đorđev
na osnovu izvedbenog  teksta: Pismo Heineru M. Gorana Ferčeca
tekst audio vodiča govori: Nikola Vujović
obrada zvuka: Nebojša Vukelić

* * *

PASSAGE – AUDIO GUIDE FOR READING THE CITY


Passage as part of the General Guide to Anything Anyone Might Have or See Anywhere is conceived as an audio guide through Novi Sad. The interested performer can download the audio guide and follow the offered itinerer through the city. The potential performer faces a compiled text, a combination of theoretical and performance texts and designated points on the Novi Sad map that provoke perhaps inert but we hope interested performer to – if not perform a public act – at least be aware of the possibilities of micro-changes and his or her active critical potential in the era of social lethargy.

>>

Audio guide download (audio only in Serbian /cc 13mb, the recordings last cc 18minutes/, with English translation in pdf documents)
1. – if you arrive to Novi Sad by train download this document audio pdf
*start the guide when you cross the railway bridge
2. – if you live in Novi Sad download this document audio pdf
* start the guide when you leave your flat
3. – if you are in the SULUV Gallery download this document audio pdf
*start the guide while in the gallery


Audio guide is organised in tracks. We suggest that you listen to these tracks at the designated spots/positions in the city. After each track there is an announcement of the next position. At that moment you should stop the guide and start it again when you are at the next location.
Authors: Siniša Ilić and Bojan Djordjev
based on performance text: Letter to Heiner M. By Goran Ferčec
audio guide read by: Nikola Vujović
sound design: Nebojša Vukelić
19/01/2011 / sinisa ilic

opšti vodič / general guide / documentation

INSTALACIJA / INSTALLATION VIEW/ Galerija SULUV / SULUV Gallery & Matica Srpska, 21-23. 1. 2011.

* * *

16/01/2011 / bojandjordjev

opšti vodič… / general guide…

OPŠTI VODIČ KROZ BILO ŠTA ŠTO BILO KO POSEDUJE ILI GLEDA BILO GDE (Prvo poglavlje, Novi Sad)


English version below>>
Opšti vodič kroz bilo šta što bilo ko poseduje ili gleda bilo gde je prvi susret dve umetničke arhive: Alles was ich habe #3 [Sve što posedujem] Bernharda Herbordta i Melanie Mohren i Pustinje slike Siniše Ilića i Bojana Đorđeva. Kao priručnik za orijentaciju u nedostacima bilo koje arhive ili kolekcije, kao uputstvo za izvedbu istraživanja šta slika krije od posmatrača ili posmatračice, Opšti vodič (…) ukazuje na prilike za kritičke intervencije unutar režima pažnje.
Opšti vodič… (Prvo poglavlje, Novi Sad) kombinuje radne metode oba saradnička tima i razvija umetničku platformu za site-specific intervencije. Prezentacija prvog poglavlja se sprovodi kroz tri isprepletena segmenta: postavku sa izloženim radnim materijalima i insceniranim inicijalnim manifestacijama Opšteg vodiča…, onlajn dokument sa instrukcijama za izvedbu, čije praćenje i realizacija dovode i do trećeg segmenta – grada kao scenografije za izvedbu (ili zamišljanje) akcija na različitim unapred određenim mestima. Sva tri dela međusobno komuniciraju kroz efemerne slojeve pamćenja, (fiktivne) dokumentacije i nelinearne, vremenom-akumulirane naracije – izmišljene i sprovedene od strane same publike. Svaki posetilac i svaka posetiteljka uređuje svoju izložbu, knjigu i komad.
Opšti vodič kroz bilo šta što bilo ko poseduje ili gleda bilo gde se dešava u galeriji SULUV-a (Bulevar Mihajla Pupina 9, Novi Sad) u Novom Sadu od 21. do 23. januara i deo u Galeriji Matice srpske (Trg Galerija 1, Novi Sad) od 21. do 22. januara. Ponesite svoje Mp3 plejere ili telefone ako želite da preuzmete audio instrukcije. Instrukcije će biti dostupne od 21.1.2011. i na OVOM sajtu.
Dolazak: 21.01: 15h / Odlazak: 23.01: 18h, Galerija SULUV
Materijali dostupni publici: 21.01: 15h-20h; 22. i 23.01: 10h -20h, Galerija SULUV
Autori će biti prisutni
Koncept i autori (po abecednom redu): Bojan Đorđev, Bernhard Herbordt, Siniša Ilić i Melanie Mohren.
http://www.vimeo.com/herbordtmohren
https://dofpicture.wordpress.com/
Organizacija projekta i dizajn: Marina Lauš. Zahvaljujemo: Aleksandar Bede, Branka Ćurčić, Dragan Ilić, Kristijan Lukić, Zoran Pantelić, Dubravka Sekulić, Orfeas Skutelis, Borka Stojić.
podržali:
Goethe-Institut Beograd, Centar za nove medije_kuda.org, Zavod za kulturu Vojvodine, Galerija SULUV, Galerija Matice srpske
* * *
english>>
GENERAL GUIDE TO ANYTHING ANYONE MIGHT HAVE OR SEE ANYWHERE (Chapter 1, Novi Sad)


General Guide to Anything Anyone Might Have or See Anywhere is the encounter of the two projects Alles was ich habe #3 by Bernhard Herbordt and Melanie Mohren and Desert of Picture by Bojan Djordjev and Siniša Ilić. As a manual to navigate through the lacks of any archive or collection, as performance score for visitors to explore what any picture hides, the General Guide[…] reflects conditions for critical intervention within the regimes of attention.
General Guide[…] (Chapter 1, Novi Sad) combines the working methods of both collaborating teams and develops an artistic platform for site-specific interventions. The presentation of the first chapter is conducted in three interwoven segments. It is an installation as walk-in publication, displaying possible versions of the General Guide[…], an online document with performance instructions, accessible to download, and, while implementing those propositions, the city as a pre-designed set to perform (or imagine) public interventions. All three parts communicate with each other through ephemeral layers of memory, (fictional) documentations and a non-linear, time-accumulating narration – invented and carried out by the visitor him- or herself. Each visitor might edit his own exhibition, book and play.
Please bring your own Mp3-Player or telephone to download instructions HERE, available from 21.1.2011.
General Guide to Anything Anyone Might Have or See Anywhere will be presented at SULUV Gallery (Bulevar Mihajla Pupina 9, Novi Sad) from 21.-23.01.11 and in parts at Matica Srpska Gallery (Trg Galerija 1, Novi Sad) on 21.-22.01.11.
Arrival: 21.01: 15h  / Departure: 23.01: 20h SULUV Gallery
Material accessible to the audience:
21.01: 15h-20h; 22 and 23.01: 10h-20h, SULUV Gallery
The artists will be present.
Concept and authors: Bojan Djordjev, Bernhard Herbordt, Siniša Ilić and Melanie Mohren
www.vimeo.com/herbordtmohren
dofpicture.wordpress.com/
Project organiser and design: Marina Lauš
With special thanks to: Aleksandar Bede, Branka Ćurčić, Dragan Ilić, Kristian Lukić, Zoran Pantelić, Dubravka Sekulić, Orfeas Skutelis, Borka Stojić
supported by:
Goethe-Institut BelgradeCentre for new media_kuda.orgInstitut for Vojvodina Culture, Galerija SULUV, Matica Srpska Gallery
* * *
03/07/2010 / sinisa ilic

radionica / workshop Niš 2006

05/05/2010 / sinisa ilic

performance / reading Beograd 2006

Reading of Ivana Sajko’s performance text “Europa”, czkd, Belgrade, 2006
04/05/2010 / sinisa ilic

desert of picture – poster / pustinja slike – poster / pančevo 2008

This slideshow requires JavaScript.